برگزاری همایش یاران ذوالفقار 66 در مهر ماه 93

 همایش یاران ذوالفقار در تاریخ 17 مهرماه سال 1393 در تهران برگزار می شود.

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

 در گذشت پدر گرامی همکار عزیزمان ایرج طالبی را تسلیت عرض میکنیم.

 

تقویم برنامه هیئت متوسلین به چهارده معصوم(ص)

تقویم جلسات ماهیانه هیئت متوسلین به چهارده معصوم(ص)

 

اولین همایش یاران ذوالفقار

دعوتنامه اولین همایش یاران ذوالفقار 66

 

برنامه هیئت متوسلین به چهارده معصوم(ص)

جلسه ماهیانه هیئت متوسلین به چهارده معصوم(ص) مورخه 92/6/4